Brook Preloader

DB HIVE Solutions DB HIVE Solutions DB HIVE Solutions powstało, aby dostarczać rozwiązania dla biznesu w obszarze HR w szybko zmieniającej się rzeczywistości, ale w oparciu o sprawdzone zasady. Co oferujemy

Zarządzanie zmianą – change management

Kompleksowe i etapowe podejście do wdrażania zmian zamiast „przeszczepiania” gotowych rozwiązań .

Motywowanie

Rozwój i stymulowanie motywacji wewnętrznej zamiast narzuconych i sztywnych systemów benefitowych

Uczenie się i rozwój - Learning&Development

Model oparty na zarządzaniu własnym rozwojem i nabywaniem nowych umiejętności (learnerdriven learning) zamiast modeli opartych na ścieżce szkoleń wyznaczonej przez menedżera lub HR.

Zarządzanie talentami – Talent Management

Zidentyfikowanie elastycznej matrycy kompetencji zamiast klasycznych i hierarchicznych ścieżek awansu.

Pomagamy naszym klientom osiągnąć sukces poprzez dostarczanie dedykowanych rozwiązań

Human to human

Współpraca z ludźmi na różnych poziomach organizacji na każdym etapie transformacji

Improvement

Odkrywanie i wprowadzanie usprawnień metodą małych kroków.

Value

Dostarczanie wartości dla Klienta w o oparciu o wartości i metody Agile
lapek

Empowerment

Czyli nadrzędny cel, którym jest zaangażowanie każdego poprzez edukację, działanie, eksperymentowanie i feedback

Nasze rozwiązania budujemy w oparciu o zasoby ludzi w organizacji

Metody i podejścia, które wykorzystujemy w naszej pracy:
Agile: Scrum, Kanban
Design Thinking,
Action learning
Feedback 360
Coaching
Management by Objectives
Nie mamy gotowców i złotych recept, ale mamy doświadczenie w tym, kto i co napędza zmiany, a kto i co je blokuje, co działa, a co na dłuższą metę przynosi straty.

Nie mamy gotowców i złotych recept, ale mamy doświadczenie w tym, kto i co napędza zmiany, a kto i co je blokuje, co działa, a co na dłuższą metę przynosi straty.