Brook Preloader

DBHIVE to nowoczesne podejście do projektów w obszarze human resources zbudowane na 4 filarach

DBHIVE to nowoczesne podejście do projektów w obszarze human resources zbudowane na 4 filarach

Human to Human

Współpraca z ludźmi na różnych poziomach organizacji na każdym etapie transformacji

Improvement

Odkrywanie i wprowadzanie usprawnień metodą małych kroków

Value

Dostarczanie wartości dla Klienta w o oparciu o wartości i metody Agile

Empowerment

Czyli nadrzędny cel, którym jest zaangażowanie każdego poprzez edukację, działanie, eksperymentowanie i feedback

Poznajmy się

Założyciel DBHIVE Solutions

Fota-DBHIVE
Dorota Bogaczyk
HR Business Partner, psycholog, trener, facilitator, Scrum Master. Entuzjastka i praktyk zwinnego podejścia (Agile mindset) oraz metodyk zwinnych (Agile ways of working). Wspieram zespoły w ich transformacji ku większej zwinności, adaptacji i innowacyjności na różnych poziomach i obszarach organizacji (działy sprzedaży, produkcji, administracyjne).
Przygotowuję i realizuję projekty rozwojowe dla pracowników, w tym kadry menedżerskiej, dostosowane do strategii organizacji.
Główną domeną spinającą całe moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe jest szeroko pojęty rozwój: zarówno własny, jak i osób, zespołów oraz organizacji z którymi współpracuję.

Nasi klienci