Brook Preloader

Co oferujemy?

Rozwiązania dla zespołów HR, HR Business Partnerów

Oprócz radzenia sobie w świecie szybkich i trudnych do przewidzenia zmian pracownicy, zespoły i menedżerowie codziennie w swojej pracy napotykają na liczne problemy i wyzwania wewnątrz organizacji: jak motywować, jak rozwiązywać konflikty, jak rozwijać współpracę w zespołach oraz między zespołami, jak szybko i skutecznie reagować na zmiany. Dlatego rolą zespołów HR jest wspierać, edukować i prowadzić pracowników, zespoły oraz menedżerów w rozwiązywaniu i pokonywaniu tych codziennych wyzwań.

Pomożemy Ci opracować strategię działań i dobrać narzędzia oparte na podejściu Agile, by zbudować pożądane i doświadczenie pracownika (employee experience).

Zapraszamy do kontaktu. Godzina konsultacji nic nie kosztuje, a pozwoli poznać siebie, swoje oczekiwania i określić najważniejsze obszary do zmiany.

Rozwiązania dla kadry zarządzającej, line managerów i liderów zespołów

Jeśli jesteś osobą zarządzającą zespołem, niezależnie od nazwy stanowiska (manager, kierownik, lider, brygadzista) i chcesz się dowiedzieć, jak wykorzystać agilowe podejście i narzędzia w swojej pracy, żeby zbudować zespół, który:

  •  potrafi elastycznie i szybko reagować na wyzwania rynku,
  •  współpracuje ze sobą i innymi w organizacji,
  •  przychodzi do ciebie z propozycjami rozwiązań,
  •  wzajemnie się motywuje i inspiruje.

Pomożemy Ci opracować strategię działania i dobrać optymalne narzędzia.

Zapraszamy do kontaktu. Godzina konsultacji nic nie kosztuje, a pozwoli poznać siebie, swoje oczekiwania i określić najważniejsze obszary do zmiany.